Terapia ja työnohjaus

Pirjo Valkama

Jos kaipaat apua tunnekipujen ja kriisien kohtaamisessa sekä läpikäymisessä, stressinhallinnassa, traumaattisten muistojen muuntamisessa tai elämän ilon ja -merkityksen löytämisessä niin minusta voisi olla sinulle apua.

Palvelut

Lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on ajallisesti rajattu (esim. 1-20 krt) terapiamuoto. Se sopii henkilölle, joka on rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

EMDR-terapia

EMDR on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa myös Suomessa. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, joka on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muiston hoitoon.

Työnohjaus

Voimavarakeskeinen työnohjaus lähtee aina liikkeelle työnohjattavien tarpeista ja tästä hetkestä. Voimavarakeskeisen työnohjauksen peruselementit ovat dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Mindfulness

Mindfulness-tietoisen  hyväksyvän  läsnäolon harjoituksissa pyrimme asettumaan aitoon läsnäoloon ja itsessä lepäämiseen. Tulemme myös tietoisiksi omista kuormittavista ajatus-, tunne ja toimintamalleista, jotka estävät meitä kokemasta tätä hetkeä syvästi ja aidosti. Tähän hetkeen asettuminen tietoisena ja hyväksyvänä tarkoittaa sitä, ettemme takerru menneisyyteen emmekä ole koko aikaa huolissamme tulevaisuudesta.

Muutosvalmennus

Muutosvalmennukseni auttaa sinua löytämään oman ainutlaatuisen polkusi elämässäsi, kirkastamalla elämäsi tavoitteita ja päämääriä, tunnistamalla vahvuuksiasi ja piilossa olevaa potentiaaliasi. Kun me alamme tunnistamaan sitä, mikä on tehnyt meistä sen, keitä olemme, tunnistamaan ydin arvojamme sekä  kohtaamaan eteemme tulevat esteet haasteina, jotka vievät kasvuamme eteenpäin, niin elämämme mielekkyys ja merkityksellisyys alkaa lisääntyä.

Minusta

Terapiatyö on ollut aina lähellä minun sydäntäni. Jo yli 20 vuoden ajan olen tehnyt tätä työtä ja vieläkin koen sen hyvin innostavana ja tärkeänä. Työssäni minulle on tärkeää asiakkaan kohtaaminen läsnäolevasti, hyväksyvästi ja kannustavasti. Pidän tärkeänä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista. Terapeuttina olen asiakaslähtöinen ja aktiivinen.

Omassa elämässäni minulle on tärkeää jokapäiväinen hiljentyminen itseni äärelle meditaation keinoin. Se on hetki, jolloin saan levätä kaiken keskellä, irrottautua kaikesta tekemisestä olemisen tilaan ja saada syvempi kosketus itseeni. Mitä paremmin tunnen itseni, sitä enemmän ymmärrän itseäni ja samalla myös toisia ihmisiä. Tästä ymmärryksestä kumpuaa myös myötätunto ja rakkaus, jotka tekevät elämästä elämisen arvoisen. 

Koulutukseni

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Kognitiivinen lyhytterapeutti, Integrum Instituutti, 2012-2014 

EMDR-terapeutti (I-II-taso), Traumaterapiakeskus, 2018, 2019

Voimavarakeskeinen työnohjaaja, Dialogic, 2021-2023

Mindfulness-ohjaaja

Ole yhteydessä

Voit tavoittaa minut lähtökohtaisesti sähköpostitse tai tekstiviestillä.